Κυριακή 26 Φεβρουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 693 / running365 keep going 693


26.02.2017  Κυριακή 


 Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016
  
~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: