Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 692 / running365 keep going 692


25.02.2017  Σάββατο


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: