Δευτέρα 27 Φεβρουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 694 / running365 keep going 694


27.02.2017 Κυριακή
  

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: