Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 593 / running365 keep going 593


18.11.2016 Παρασκευή 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: