Πέμπτη 17 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 592 Ασβεστοχώρι - Δάσος Κουρί / running365 keep going 592 Asvestoxori - Kouri Forest


17.11.2016 Πέμπτη


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016

~~~~~~~~~~

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: