Σάββατο 19 Νοεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 594 / running365 keep going 594


19.11.2016 Σάββατο

http://www.movescount.com/moves/move131705384

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: