Δευτέρα 18 Ιουλίου 2016

running365 η συνέχεια 470 / running365 keep going 470


18.07.2016 Δευτέρα

Τα πρώτα βήματα, Θεέ μου!! αυτά τα πρώτα βήματα, είναι τα πάντα, είναι όλα, η αρχή και το τέλος μαζί. Όταν ξεκινάς, τα πρώτα 5 - 10 - 15 - 20 βήματα, δείχνουν τι θα ακολουθήσει, πως θα ακολουθήσει, πως θα βγει το υπόλοιπο όποιο και αν είναι αυτό. Διαρκεί δευτερόλεπτα κι όμως αρκεί η αίσθηση που έρχεται και τα λέει όλα.

Τα πρώτα βήματα, ο πιο σύντομος διάλογος και κατανόηση μαζί του συνόλου σου. Σαν να βλέπεις τους μυς να ξυπνάν και να ξεκινάν το ταξίδι σου.

Απόλαυσέ το.


~~~~~~~~~~

18.07.2016 Monday
The first steps, oh my God!! those first steps, they are everything, they are all, the beginning and the end altogether.When you start, the first 5 - 10 - 15 - 20 steps, they show what will follow, how it will follow, how the rest of it will go, whatever that might be. It lasts for seconds but nevertheless the sensation that comes with it is enough and it is indicative.

The first steps, the shortest dialogue and with it the understanding of your wholeness. As if you are watching your muscles awakening and beginning your journey.

Enjoy it.

1 σχόλιο:

as είπε...

Σχεδόν σε όλα η πρώτη αίσθηση είναι και πιο ακριβής. Από τον έρωτα έως και την πρώτη γουλιά στην μπύρα....