Κυριακή 17 Ιουλίου 2016

running365 η συνέχεια 469 Σέιχ Σου/ running365 keep going 469 Seix Sou


17.07.2016 Κυριακή

Τα πρωινά τρεξίματα είναι τα ωραιότερα, τα πιο ξεκούραστα όση ώρα και αν έχεις κοιμηθεί (ή δεν έχεις κοιμηθεί), ξυπνά η φύση κι εσύ μαζί. Υπάρχει μια παράξενη ταύτιση, μια κοινή αφετηρία. Το χαρακτηριστικό της σημερινής ημέρας ήταν ο αέρας που δρόσιζε και καθάριζε την ατμόσφαιρα.

Τα χρώματα του ουρανού ήταν σαν μετά από βροχή, όπως όταν καθαρίζει η βροχή την στέρεη γη, τα δέντρα, το χώμα, τις πέτρες.

Όμορφη Κυριακή, ακόμα και αν δεν πιστεύεις καταλαβαίνεις γιατί ο δημιουργός όπως μας έμαθαν στα θρησκευτικά, στο σχολείο της έδωσε τα χαρακτηριστικά που έχει. 


~~~~~~~~~~

17.07.2016 Sunday
Morning runs are the most beautiful ones, they are the least tiring ones, no matter how much you have slept (or haven't slept), nature awakens and so do you. There is a strange identification, a common starting point. The main characteristic of today´s day was the wind which was refreshing and cleansing for the atmosphere.

The colours of the sky resembled those after the rain, just like when the rain cleanses the solid earth, the trees, the soil, the rocks.

A beautiful Sunday, even if you don't believe, you understand why the creator , as we were taught at RE at school, gave it the features that it has.

Δεν υπάρχουν σχόλια: