Πέμπτη 30 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 452 / running365 keep going 452


30.06.2016 Τετάρτη

Δεύτερη συνεχόμενη ημέρα μαζί μου στο βουνό ο μεγάλος μου γιος. Σήμερα όμως ήμασταν σε ξεχωριστές δραστηριότητες.

Ο Φίλιππος έτρεξε, περπάτησε, ανακάλυψε, έπαιξε με την Φαίδρα. Εγώ στο πρόγραμμα μου. Έτρεχα στην αντίθετη από αυτόν φορά και κάθε που συναντιόμασταν όσο έτρεχε ή περπατούσε χτυπούσαμε τα χέρια.

Στο τέλος συναντηθήκαμε και παίξαμε το ''Ποιος θα γελάσει πρώτος''. 

Όμορφα να το λες, να το νοιώθεις, να γεμίζει το στόμα κι η ύπαρξή σου!!!


~~~~~~~~~~

30.06.2016 Thursday
Second day on a row that my oldest son was with me in the mountain. But today we were doing different activities.

Philippos run, walked, explored, played with Phaedra. I was with my schedule. I was running in the opposite direction and every time we would meet while he was either running or walking we would high five.

In the end we came together and played "Who is going to laugh first".

It is so nice to say so, to feel so, to have your mouth and existence filled up!!!

Δεν υπάρχουν σχόλια: