Τετάρτη 29 Ιουνίου 2016

running365 η συνέχεια 451 / running365 keep going 451


29.06.2016 Τετάρτη

Το πιο υπεύθυνο τρέξιμο το σημερινό απ' τα 450 συνεχόμενα που έχουν προηγηθεί, το πιο υπεύθυνο και το πιο τρυφερά γλυκό μαζί. Πρώτη φορά τρέξαμε παρέα με τον μεγάλο μου γιο βράδυ, λίγο πριν τις 23:00. 

Το χάρηκε κι ίδιος, πιο εντυπωσιακό το τρέξιμο με φακό στο απόλυτο σκοτάδι βλέπετε. Δεν σταμάτησε να ορίζει διαφορές με το τρέξιμο και την παρουσία στην φύση μεταξύ νύχτας και μέρας.

Είχαμε συμφωνήσει να τρέχουμε ένα γύρο παρέα στην βάση στον ρυθμό του και έναν να κάνω μόνος στον δικό μου ρυθμό, δεν τήρησα την συμφωνία. Δεν μπορούσα να τον αφήσω μόνο κι ας είχαμε οπτική επαφή κι ας ήταν κι η Φαίδρα μαζί.

Γλυκό σαν βιολογικό μέλι το αποψινό τρέξιμο, φαίνεται νομίζω στην φωτογραφία.

Το τρέξιμο....τέτοιες μέρες τρεξίματος νοιώθω το ανεξάντλητο της αγαπημένης δραστηριότητας.


~~~~~~~~~~ 

29.06.2016 Wednesday 
Today it was the most responsible running - from all the preceding 450 consecutive ones..the most responsible and the most tenderly sweet at the same time. For the first time I ran together with my oldest sun, at night, just before 23:00.

He enjoyed it as well.. you see, running with a torch in the midst of absolute darkness is much more impressive. He wouldn't stop determining the differences between day and night running/being in nature.

We had agreed to run one round together at count base at his pace and I would then run one alone at my own pace, I did not keep the agreement. I could not leave him alone, although I did have visual contact, although Phaedra was with him.

Today´s running, sweet like organic honey.. I think it is obvious in the photo.

Running...so many days of running and I am feeling the inexhaustible of a favourite activity.

Δεν υπάρχουν σχόλια: