Τρίτη 17 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 408 / running365 keep going 408


17.05.2016 Τρίτη

Όλη η διαδικασία της άσκησης είναι φροντίδα του εαυτού. Το running365 μ' αυτή την σκέψη ξεκίνησε κι αυτό προτείνει. Τις τελευταίες 408 ημέρες έχω βιώσει πολύ καλά αυτού του είδους φροντίδας εαυτού.

Η σημερινή μέρα ήταν και πρακτικά μέρα φροντίδας. Έγινε καρδιολογικός έλεγχος και το πιο γρήγορο περπάτημα ταυτόχρονα των τελευταίων 408 ημερών.

Ένοιωθα παράξενα που δεν μου επέτρεπαν να τρέξω παρά μόνο να περπατάω.

Στην μέτρηση του movescount ισχύει μόνο το πρώτο 18λεπτο, μετά ξέχασα να σταματήσω την καταμέτρηση και έγραψε για δυο ώρες σχεδόν.

Καλή φροντίδα εαυτού, είναι το πολυτιμότερο πολυεργαλείο που διαθέτουμε.... 


~~~~~~~~~~

17.05.2016 Tuesday 
All the process of exercising is self-care. Running365 started with this intention and this is what it proposes. For the last 408 days I have experienced very deeply this kind of self-care.

Today´s day was, also practically, a self-care day. There was a cardiovascular checkup and at the same time the fastest walking of the last 408 days.

I felt strange that they did not allow me to run, but just to walk.

When it comes to the movescount recording only the first 18 minutes are valid, then I forgot to stop the recording and it continued for almost two hours.

Good self-care is the only multi-tool that we have at our disposal...

Δεν υπάρχουν σχόλια: