Δευτέρα 16 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 407 / running365 keep going 407


16.05.2016 Δευτέρα 

Μικρό νυχτερινό 20λεπτο περασμένες 23:00 με μια ρουτίνα ημέρας που 'χε ποτίσει τα πάντα μου. Αν δεν φυσούσε στην βάση νομίζω πως και το τρέξιμο απόψε θα ήταν ρουτίνας.

Στο τέλος αν και μικρό σε διάρκεια με συσσωρευμένη κούραση της ημέρας που προηγήθηκε λειτούργησε σαν όνειρο, μαγικά αποφορτιστικό.

Ότι καλύτερο για κλείσιμο ημέρας, εισχώρησε παντού, σαν φωτεινός ήλιος μέσα στην νύχτα στο ξεκίνημα της εβδομάδας.


~~~~~~~~~~ 


16.05 .2016 Monday 
A short 20-minute night run, past 23:00 with a day routine that had soaked into my everything. If it had not been windy at count base I think that running tonight would have also been routine.

In the end although short in duration and with the accumulated tiredness from the whole day it worked like a dream, magically discharging.

It was the best thing for closing the day, it penetrated everywhere, like a glowing sun in the middle of the night at the beginning of the week.

Δεν υπάρχουν σχόλια: