Σάββατο 7 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 398 / running365 keep going 398


07.05.2016 Σάββατο

Πάντα πριν από συμμετοχή αγώνα έχει μόνο λίγο τρέξιμο, τόσο όσο, ίσα - ίσα να κινηθεί το σώμα.

Σκεφτόμουν καθώς έτρεχα τι να γράψω στο σημερινό report κι ήρθε το θέμα της φωτογραφίας. Τι να πω γι' αυτό, τι να γράψω.

Απλά μια μαγική στιγμή...


~~~~~~~~~~ 

07.05.2016 Saturday 
Always before race participation there is only a little running, just enough, as much as it is needed for the body to move a little.

I was thinking as I was running what to write on today´s report and the theme of the photograph came up.

A magical moment...as simple as that...


Δεν υπάρχουν σχόλια: