Παρασκευή 6 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 397 Πανόραμα / running365 keep going 397 Panorama


06.05.2016 Παρασκευή

Βήμα το βήμα, μέρα την μέρα, σκέψη την σκέψη.

Η σημερινή ημέρα ήταν παράξενη, σ' ένα 30λεπτο ένοιωσα να 'χει τόσα πολλά, τόσα λίγα. Ένοιωθα τα πόδια μου ανάλαφρα βαριά με μια αίσθηση πληρότητας που δεν προσφέρει μια μέρα τρεξίματος αλλά ένα σύνολο.

Τμήμα το τμήμα του, κομμάτι το κομμάτι του...


~~~~~~~~~~  06.05.2016 Friday 
Step by step, day by day, thought by thought.

Today´s day was strange, in a 30 minute run I felt there was so much, so little. I was feeling my legs lightly heavy with a sense of completeness that is not usually deriving from a day of running but from a totality.

Part by part, piece by piece of it.

Δεν υπάρχουν σχόλια: