Πέμπτη 5 Μαΐου 2016

running365 η συνέχεια 396 / running365 keep going 396


05.05.2016 Πέμπτη

Είναι απίστευτη η δημιουργία των σύννεφων, είναι μοναδικά απίστευτη η ανάγνωση που κάνουμε στα σύννεφα.

Πιο μαγικό όμως είναι η ενέργεια που βγάζει η εικόνα τους.

Ήταν απίστευτη σήμερα η ενέργεια που έβγαινε στην 396η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος.


~~~~~~~~~~ 


05.05.2016 Thursday 
The formations of the clouds are unbelievable, what is uniquely unbelievable, are our interpretations of their formations.

But the most magical thing is the energy that is generated by the visual effect they create.

It was unbelievable today, the energy that was generated during the 396th consecutive day of running.

Δεν υπάρχουν σχόλια: