Κυριακή 17 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 378 Σέιχ Σου / running365 keep going 378 Seix Sou


17.04.2016 Κυριακή
Τα εντελώς αντίθετα τα χωρίζει μια γραμμή, λεπτή σαν ίνα. Τρομερά γλυκό απόγευμα το σημερινό, λίγο πριν σκοτεινιάσει, έτρεξα μια ώρα περίπου στο δάσος. Σε αγώνα με την νύχτα μπροστά όλα είναι αλλιώς....

~~~~~~~~~~ 

17.04.2016 Sunday 
The exact opposites are separated by a line, thin as a thread. A tremendously sweet afternoon today, just before dusk, I run for approximately one hour in the forest. In a race with the night ahead, all is otherwise...


Δεν υπάρχουν σχόλια: