Σάββατο 16 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 377 / running365 keep going 377


16.04.2016 Σάββατο 

Έτρεχα σαν υπνωτισμένος σήμερα, ονειρικό τρέξιμο, τα πόδια στον αυτόματο. Αμέσως μετά από 15 λεπτά ύπνου στον καναπέ. 
~~~~~~~~~~ 

I was running as if I was hypnotized today, a dream run, legs on automatic pilot. Just after a 15 minute nap on the couch. 


Δεν υπάρχουν σχόλια: