Δευτέρα 11 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 372 / running365 keep going 372


11.04.2016 Δευτέρα

Το πήρε ο αέρας και το 'ριξε. Πιο όμορφο πάνω στην γη, πιο χρηστικό πάνω στο κεφάλι.


~~~~~~~~~~ 

11.04.2016 Monday 
The wind blew it away and dropped it. More beautiful on the soil, more useful upon the head.

Δεν υπάρχουν σχόλια: