Κυριακή 10 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 371 Σέιχ Σου / running365 keep going 371 Seix Sou


10.04.2016 Κυριακή
Πολλές φορές τα πράγματα δεν είναι όπως φαίνονται. Το μονοπάτι της φωτογραφίας δεν έχει θειάφι, είναι η γύρη που γεμίζει τα πάντα. Όπως το τρέξιμο, πολλοί πιστεύουν ότι είναι ταλαιπωρία, ενώ είναι ζωή, είναι ενέργεια.~~~~~~~~~~

10.04.2016 Sunday 
Many times things aren't as they look. The path of the photo doesn't have sulfur, it's the pollen that fills everything. Like running, many people believe it's hardship, whereas it's life, it's energy.

Δεν υπάρχουν σχόλια: