Σάββατο 9 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 370 / running365 keep going 370


09.04.2016 Σάββατο

Μία συνέχεια που επαναλαμβάνεται σε διαφορετικές στιγμές είναι ασυνέχεια. Ότι καλύτερο για ανατροφοδότηση.


~~~~~~~~~~ 

09.04.2016 Saturday 
A continuation that is repeated at different moments is a discontinuation. This is the best possible situation for a feedback.

Δεν υπάρχουν σχόλια: