Τρίτη 12 Απριλίου 2016

running365 η συνέχεια 373 Πανόραμα / running365 keep going 373 Panorama


12.04.2016 Τρίτη 
Πάντα υπάρχει μια μαύρη τρύπα είτε έχει φως είτε σκοτάδι. Πάντα υπάρχει...μέσα μας. Όταν το γνωρίζουμε μπορούμε να βάλουμε και άλλα χρώματα.


~~~~~~~~~~ 12.04. .2016 Tuesday
There is always a black hole, either it has light or it has darkness. There is always...inside us. When we know that we can put other colours as well.


Δεν υπάρχουν σχόλια: