Δευτέρα 4 Απριλίου 2016

365η μέρα από 365 υποστήριξη από την Ronhill / 365th day from 365 support from Ronhill


04.04.2016 Δευτέρα
Ιδανικό το τρέξιμο σήμερα όχι για ξεκίνημα της εβδομάδας, για μια ανάσα για την συνέχεια της πρώτης ημέρας της εβδομάδας, κι είναι απ' αυτές τις μέρες που χαρακτηρίζονται από μια τόσο απλή φράση: ΄΄απλά τρέχω''... Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. 

Ζέστανε κι ο καιρός, φαίνεται στη φωτογραφία που συνοδεύει το σημερινό report, όλο και λιγότερα ρούχα χρειάζονται, φεύγουν τα ρούχα, έρχονται οι συνεργασίες υποστήριξης όμως.

Και βέβαια μην μπερδεύει η μέρα του τίτλου 365 από 365, ο χρόνος συμπληρώνεται την Τετάρτη 6 Απριλίου, το έτος είναι δίσεκτο και οι μέρες κατά μία περισσότερες. Θυμίζω εδώ την νυχτερινή συνάντηση της Τετάρτης.

Και συνεχίζω...

Ένα από τα πράγματα που με χαρακτηρίζουν είναι η ευθύτητα ακόμα και στις δύσκολες καταστάσεις, αυτό δεν σημαίνει ότι περνώ πάντα ευχάριστα με αυτή την θέση απέναντι στα πράγματα. Πιστεύω όμως πως θα κάνω κακό στον εαυτό μου αν μειώσω την ευθύτητα που θεωρώ πως έχω ως χαρακτηριστικό. Οι άνθρωποι που με ξέρουν καλά το γνωρίζον αυτό.

Απ' την άλλη μεριά δεν μ' αρέσει η πλάγια επικοινωνία ή η καθόλου πόσο μάλλον δε όταν υπάρχει κάποιο ερέθισμα - πρόταση. Μεταφέρω αυτές τις σκέψεις καθώς σκέφτομαι την πορεία και τις επαφές κατά την διάρκεια αυτού του πρώτου χρόνου συνεχόμενου τρεξίματος. Έκανα πολλές προσπάθειες για ανεύρεση εξοπλισμού σε ένδυση και υπόδηση για τις ανάγκες του project.

Τα πράγματα είναι πολύ απλά στην ζωή μας, όπως η ίδια διαδικασία του τρεξίματος. Να το πω απλά ζητάς κάτι και περιμένεις ένα ναι ή ένα όχι. Στην συντριπτική πλειοψηφία των προσπαθειών που έκανα δεν πήρα καμιά απάντηση. Ελάχιστες εταιρείες μου απάντησαν και αν μετρήσω δεν ξεπερνάν τα δάχτυλα τους ενός χεριού.

Μπορώ να γράψω πολλές σκέψεις για αυτό που αναφέρω, σίγουρα δεν είναι τυχαία στάση αν σκεφτεί κανείς το πολυεπίπεδο τέλμα της χώρα, της κοινωνίας μας τελικά τα τελευταία χρόνια με την κρίση που ζούμε. Σήμερα όμως δεν είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο.

Σήμερα το report έχει να κάνει την υποστήριξη του project σε είδη ένδυσης και στην απλότητα του τρόπου που μπορεί να έρθει μια συνεργασία. Επαναλαμβάνω, τα πράγματα πολλές φορές είναι πιο απλά απ' ότι φαίνονται, ιδιαίτερα όταν υπάρχει διάθεση και απλή λογική.

Από περασμένο Φεβρουάριο το running365.gr δέχεται υποστήριξη από την Sportecon επίσημο διανομέα σε Ελλάδα, Κύπρο και Βουλγαρία των προϊόντων Ronhill.

Έστειλα ένα e-mail στους ανθρώπους της Sportecon, ένα τηλεφώνημα έγινε και ακολούθησε μια συνάντηση. Όταν ξέρεις τι ζητάς, τι δίνεις και που βρίσκεσαι, το πλαίσιο δηλαδή, τα πράγματα προχωράν, τόσο απλά, τόσο λιτά.

Απ' τον περασμένο λοιπόν Φλεβάρη το running365.gr υποστηρίζει με είδη ένδυσης η κορυφαία εταιρεία ένδυσης Ronhill (όχι δεν έστειλα ανάλογη φωτογραφία με την σημερινή στην πρόταση συνεργασίας) και συναντά το RunEveyDay και την φιλοσοφία του καθημερινού τρεξίματος.

Είναι ωραίο να γνωρίζεις ανθρώπους, είναι ωραίο αν επικοινωνείς, είναι ωραίο να εξελίσσονται τα πράγματα και μαζί τους εμείς...


~~~~~~~~~~

04.04.2016 Monday 
Running today was ideal not for beginning of the week, for a breath for the continuation of the first day of the week and it's one of these days that are characterised from a so simple phrase:"I'm just running"...Nothing more, nothing less.

The weather has got hotter, this can be seen at the photo accompanying the current report, less and less clothes are needed, the clothes are leaving, the cooperations of support are coming though.

And of course don't be confused by the day of the title 365 out of 365, the year will be completed on Wednesday 6th of April, the year is leap and the days one more(than 365). I'm reminding here the Wednesday night meeting.

And I continue...

One of the things that characterise me is the frankness even during difficult situations, this doesn't mean that I always have a good time with this view on things. I believe though that I'll harm myself if I reduce the frankness that I believe I have as a feature. People who know me well know that.

On the other hand I dislike the indirect or the not at all communication , especially when there is some stimulus-suggestion. I reflect these thoughts while I've been thinking of the progress and the contacts during this first year of consecutive running. I made a lot of efforts to find equipment concerning clothes and shoes for the needs of the project.

Things are very simple in our life, like the process of running itself. To say it simply, you ask for something and you wait for a yes or a no. To the vast majority of the efforts I made I didn't get any answer. Few companies replied to me and if I count them they aren't more than the fingers of one hand.

I can write many thoughts about what I'm referring to, certainly it isn't a random attitude if someone thinks of the multi-level deadlock of the country, of our society finally these last years with the crisis we've been experiencing. Today, though, something like this isn't necessary to happen.

Today the report has to do with the support of the project on clothing items and the simplicity of the way a cooperation can come. I'm repeating, things many times are simpler than they seem, especially when there is will and simple logic.

Since last February running365.gr has been being supported by the Sportecon, authorised dealer of Ronhill products in Greece, Cyprus and Bulgaria.

I sent an e-mail to the people of Sportecon, a phone call took place and a meeting followed. When you know what you ask for, what you give and where you are, I mean the framework, things go ahead, so simply, so frugally.

Consequently since last February running365.gr has been being supported with clothing items by the top clothing company Ronhill (no, I didn't send a photo similar to the current one at the proposition for cooperation) and meets RunEveryDay and the philosophy of daily running.

It's wonderful to meet people, it's wonderful to communicate, it's wonderful when things are progressing as well as we are...

Δεν υπάρχουν σχόλια: