Κυριακή 3 Απριλίου 2016

364η μέρα από 365 υποστήριξη από τον Δημήτρη Κασίμη / 364th day from 365 support from Kasimis Training


03.04.2016 Κυριακή

Κάθε Κυριακή το πρόγραμμα έχει ένα σχετικά μεγάλο τρέξιμο έξω στο βουνό μακρυά απ' τα στάνταρ προγράμματα, έτσι και σήμερα η διαδρομή κινήθηκε σε μονοπάτια του Άεθλου από Γιαννούλα μέχρι Καράβι και επιστροφή φαίνεται στο runtastic στο τέλος της αναφοράς.

Ιδανικός καιρός για τρέξιμο με πολύ ενέργεια αλλά κάποια αστάθεια στα πατήματά μου που θέλω να σκεφτώ καλύτερα από που προέρχονταν.

Συνέχεια τώρα στις αναφορές σχετικά υποστηρικτές προς το project και τον τρόπο που προέκυψαν οι συγκεκριμένες συνεργασίες υποστήριξης.

Έχω αναφέρει αρκετές φορές σε προηγούμενα report την υποστήριξη που δέχομαι από τον πολύ καλό προπονητή Δημήτρη Κασίμη. Ο βασικός λόγος που σκέφτηκα και απευθύνθηκα στον Δημήτρη όταν ξεκίνησε να οργανώνετε η υποστήριξη από το running365.gr προς την οργάνωση ''Πρωτοβουλία για το Παιδί'', ήταν πως είναι από τους λίγους προπονητές που δεν συμμετέχουν σε αγώνες παράλληλα με τους αθλητές που προπονούν.

Ακόμα και αν συμβαίνει αυτό, γίνεται για λόγους εμπειρίας. Έχω υπάρξει στο παρελθόν αθλητής και έχω συγκεκριμένη άποψη για το θέμα, για τον ρόλο, την στάση και τελικά την σχέση που πρέπει να έχει ο προπονητής με τους αθλητές του.

Με το Δημήτρη είχαμε μιλήσει πριν μερικά χρόνια στο τηλέφωνο, από τότε δεν είχαμε κάποια άλλη επικοινωνία, το περασμένο καλοκαίρι μόνο συμμετείχα σε μια ομαδική προπόνηση που διοργάνωσε ο Δημήτρης

Τον περασμένο Νοέμβριο πριν ακόμα ολοκληρωθεί η πρόταση συνεργασίας με την ''Πρωτοβουλία για το Παιδί'', πρότεινα παρουσιάζοντας όλο το σκεπτικό μου στο Δημήτρη να αναλάβει τις προπονήσεις μου για μεγαλύτερη ασφάλεια και περισσότερη σταθερότητα. Αναφέρω το πριν ολοκληρωθεί γιατί θα μπορούσε ο οποιοσδήποτε να μου απαντήσει: ''οκ κάνε την συνεργασία και τα ξαναλέμε''. 

Μου έκαναν εντύπωση τα λόγια που άκουσα μόλις τελείωσα την τοποθέτησή μου σχετικά με την υποστήριξη της εξαιρετικής οργάνωσης που ασχολείται με παιδιά που έχουν δεχθεί ή δέχονται παιδική κακοποίηση. 

''Έτσι όπως το θέτεις δεν μπορώ να αρνηθώ'', μου 'πε ο Δημήτρης Κασίμης τότε σε κάποια παγκάκια του Πανεπιστημίου Μακεδονία που κάναμε την κουβέντα μας.

Με αυτήν την τοποθέτησή του, συμπληρώθηκε ένα μεγάλο κομμάτι απ' το παζλ της μεταξύ μας επικοινωνίας και συνεργασίας, ένα κομμάτι που 'χει μέσα του έναν αμιγώς ανθρώπινο χαρακτήρα. 

Όσο περνά ο καιρός βιώνω συνεχώς τον επαγγελματισμό και την φροντίδα που χαρακτηρίζουν το σύνολο του ανθρώπου και προπονητή Δημήτρη Κασίμη. Φυσικά θεωρώ ιδιαίτερα τυχερό τον εαυτό μου δέχθηκε που και συμμετέχει με τον τρόπο του στο project runing365.gr.

Ενώ στο τέλος αυτό που μου μένει απ' την συνεργασία είναι το αίσθημα ασφάλειας σ' αυτό που κάνω. Όπως ακριβώς αυτό που προσφέρει σε παιδιά η ''Πρωτοβουλία για το Παιδί''. 

Ασφάλεια και φροντίδα.~~~~~~~~~~

03.04.2016 Sunday 
Every week the programme has a relatively long running session outside on the mountain far from the standard programmes, so today the route "moved" to Aethlos paths from Giannoula to Karavi and back, it's obvious on the runtastic at the end of the reference.

Ideal weather for running with much energy and some instability on my steps which I want to think better where it derived from.


Continuation now for the references about supporters of the project and the way these specific cooperations of support came up.

I've mentioned several times on previous reports the support I've been having by the very good trainer Dimitris Kasimis. The main reason I thought and addressed Dimitris -when the support by running365.gr to the organisation "Protovoulia gia to Paidi"(Initiative for the Child) started being organised- was that he is one of the few trainers who don't participate in races at the same time with the athletes they train.

Even if this happens, it's due to reasons of experience. I've been an athlete in the past and I have a specific point of view about the matter, the role, the attitude and eventually the relationship a trainer should have with his athletes.

We had talked with Dimitris some years ago on the phone, since then we didn't have any other communication, only last summer I took part in a team training session Dimitris organised.

Last November, before the proposal for cooperation with "Protovoulia gia to Paidi" (Initiative for the Child) was completed, I suggested Dimitris -presenting my whole way of thinking- to take over my training sessions for more security and more stability. I'm mentioning the before it was completed because anyone could answer me: "OK, fix the cooperation and we'll speak again".


I was impressed by the words I heard as soon as I had finished my thesis about the support of the great organisation that deals with children who have suffered or are suffering child abuse.

"As you put it, I can't refuse", Dimitris Kasimis told me then on some benches at University of Macedonia, where we had our discussion.

With this thesis of his, a big piece of the puzzle between our communication and cooperation was completed, a piece that has a purely human character inside.

As time passes I continuously experience the professionalism and the care that characterise the human and trainer Dimitris Kasimis as a whole. I certainly consider myself very lucky because he accepted and participates in his way in the project running365.gr.

Whereas at the end what remains from the cooperation is the feeling of security over what I do. Right like what "Protovoulia gia to Paidi" (Initiative for the Child) offers children.

Security and care.


Δεν υπάρχουν σχόλια: