Παρασκευή 25 Μαρτίου 2016

355η μέρα από 365 / 355th day from 365


25.03.2016 Παρασκευή

Μέρα μουντή στην όψη με κρύο πολύ, μα γιορτινή απ' την άλλη μεριά, το όνομα, η γιορτή η ονομαστική. Βγήκα πρωί για να 'χω την υπόλοιπη μέρα μπροστά μου χαλαρή με την οικογένεια. 

Έτρεξα λίγο, ένοιωθα κουρασμένος απ' την βδομάδα που πέρασε κι υπήρχε αυτό το διπλό μέσα μου.

Γιορτινή μουντάδα μπορεί να χαρακτηριστεί.

Τα δυο διαφορετικά. Σαν τα δυο φτερά που συνοδεύουν το σημερινό report. 

Τα δυο διαφορετικά που συναντιούνται όμως, πόσα διαφορετικά συναντιούνται και πόσο δημιουργικά μπορεί να γίνουν. 


~~~~~~~~~~

25.03.2016 Friday 
Day with a dim view and much cold, but on the other hand festive, the name, the name day. I went out in the morning so as to have the rest of the day ahead relaxed with the family.

I ran little, I was feeling tired of the week that passed and there was this double inside me.

It could be described as festive dimness.

The two different ones. Like the two feathers accompanying the current report.

The two different ones which get together though, how many different ones get together and how creative they can become.

Δεν υπάρχουν σχόλια: