Σάββατο 26 Μαρτίου 2016

356η μέρα από 365 / 356th day from 365


26.03.2016 Σάββατο

Μέρες που μυρίζουν Πάσχα. Δεν ξέρω αν είναι ο καιρός που θυμίζει ή η ανάγκη να προχωρήσουν τα πράγματα, η ανάγκη να 'ρθουν άλλα. Σαν το τώρα να μην φτάνει, να μην καλύπτει, να μην ικανοποιεί, ίσως να μην αντέχεται.

Τι ισχύει τελικά; Μπορεί τίποτα, μπορεί κι όλα, μάλλον όλα. Εδώ που τα λέμε τις μέρες μας ζούμε τρομερά ιστορικά γεγονότα που οι "πολλές" επόμενες γενιές θα διδάσκονται στην ιστορία της εποχής τους. Ενώ τα ίδια αυτά γεγονότα σε πολλούς από εμάς δεν τα χωρά ο νους.

Έτρεχα σήμερα σ' αυτό το καταχωρημένο πια ως ύπουλο πρόγραμμα του Σαββάτου. Μικρή διάρκεια με σταθερή ένταση. Σκεφτόμουν ξανά και ξανά πως χωράει τόση ένταση σε τόση μικρή διάρκεια, κι έρχονταν ξανά και ξανά σφήνα οι σκέψεις της προηγούμενης παραγράφου.

Κι όλα καλύπτονταν στην συνέχεια καθώς έρχονταν σαν κάλυμμα συγκεκριμένοι στίχοι του Άλκη Αλκαίου με την μουσική του Θάνου Μικρούτσικου απ' το "Ερωτικό" του 1982 "....πώς να ημερέψει ο νους μ’ ένα σεντόνι πώς να δεθεί η Μεσόγειος με σχοινιά...".

Πόσα κολλάν, πόσα έρχονται τρέχοντας και στο τέλος χαλαρό 5λεπτο με την Φαίδρα μπροστά και διατάσεις με την σκέψη να ημερεύει καθώς οι σφυγμοί πέφτουν... 


~~~~~~~~~~

26.03.2016 Saturday 
Days that smell of Easter. I don't know whether it's the weather that reminds or the need for the things to go ahead, the need for others to come. As if the now isn't enough, doesn't cover, doesn't satisfy, may be isn't tolerated.

What is valid eventually? May be nothing, may be everything, probably everything. As a matter of fact nowadays we experience tremendous historic events which the "many" next generations will be being taught at the history of their ages. Whereas the events themselves for many of us can't fit the mind.

I was running today on this logged now as sneaky Saturday programme. Short duration with steady tension. I was thinking again and again how so much tension fits in so short duration and the thoughts of the previous paragraph were coming again and again as a wedge.

And then everything was covered since certain Alkis Alkaios' lyrics with Thanos Mikroutsikos' music from "Erotiko" of 1982 were coming as a cover "...how can the mind calm down with a sheet, how can the Mediterranean be tied with ropes...".

How many fit, how many come while running and at the end a relaxed 5minute with Faidra ahead and stretching with the thought calming down as the pulses decrease...


Δεν υπάρχουν σχόλια: