Δευτέρα 21 Μαρτίου 2016

351η μέρα από 365 / 351th day from 365


21.03.2016 Δευτέρα

Η εβδομάδα ξεκίνησε πολύ δύσκολα, μεγάλα και μικρά γεγονότα με το που άνοιξα τα μάτια μου φρόντισαν γι' αυτό.

Κι ήρθε το απόγευμα και η 351η συνεχόμενη ημέρα του project. Το απόλυτο κενό στην σκέψη με κάποιες ενοχλήσεις στον αχίλλειο τένοντα, απλό τρέξιμο αδειάσματος.

Κάποια στιγμή νομίζω μονολόγησα ή σκέφτηκα: "Θεέ μου δώσε ένα καλό σημάδι".

Κι ήρθε, ακριβώς στο τελείωμα.

Η φύση που ξυπνά, οι κύκλοι που συμπληρώνονται και προχωράμε για άλλους. Το βλέπετε το σημάδι στη φωτογραφία, η πρώτη χελώνα που συνάντησα, η πρώτη χελώνα που ξύπνησε.

Μπορούν να φτιάξουν τα πράγματα, μπορούν να αλλάξουν οι συνθήκες, αρκεί να το κάνουμε πράξη εμείς, αρκεί να έχουμε ανοιχτά τα μάτια μας ανοιχτά, αρκεί να έχουμε σε καλή κατάσταση τους δέκτες μας πολλές φορές.


~~~~~~~~~~

21.03.2016 Monday 
The week started very hard, big and small facts worked for this from the time I opened my eyes.

And the afternoon and the 351st successive day of the project came. The absolute gap in thought with some discomforts on the Achilles tendon, simple running of relaxation.

Some time I think I had a monologue or I thought: "My God give a good sign".

And it came, right at the end.

The nature which awakes, the circles that are completed and we go ahead for other ones. You see the sign in the photo, the first tortoise I met, the first tortoise that woke.

Things can be fixed , conditions can change, we just have to do it in practice, we just have to have our eyes open, we just have to have our receivers at a good situation many times.

Δεν υπάρχουν σχόλια: