Παρασκευή 26 Φεβρουαρίου 2016

327η μέρα από 365 Πανόραμα / 327th day from 365 Panorama


26.02.2016 Παρασκευή 
Η σημερινή ημέρα ήταν από εκείνες τις ημέρες που 'ναι ο ορισμός της χαλάρωσης. Σώματος και σκέψης. Υπάρχει συσσωρευμένη κούραση με έλλειψη ύπνου απ' την μια και πολλά ερεθίσματα απ' την άλλη.

Η σημερινή ημέρα ήταν μια καλή ευκαιρία να "κάτσουν" τα πράγματα μέσα μου. Απλό τρέξιμο, τίποτα περισσότερο τίποτα λιγότερο.

Ήταν μια μέρα ουσιαστική. Αρχικά η φωνή της κούρασης ακούγονταν προτρέποντας να σταματήσω, ενώ η μαγεία έγινε στην αλλαγή της φωνής αυτής, καθώς περνούσαν τα λεπτά, καθώς περνούσαν τα χιλιόμετρα. Τότε που η κίνηση φέρνει μια γαλήνη, μια ηρεμία.


~~~~~~~~~~ 

26.02.2016 Friday 
The day today was one of those days which are the definition of relaxation. For the body and the thought. There is accumulated fatigue with on the one hand lack of sleep and on the other hand many stimuli. 

The day today was a good chance for the things to "sit" inside me. Simple running, nothing more, nothing less.

It was a substantial day. Firstly the voice of fatigue was heard urging me to stop, while the magic took place during the change of this voice, as the minutes were passing, as the kilometres were passing. When the movement brings serenity, calmness.

Δεν υπάρχουν σχόλια: