Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

317η μέρα από 365 Πανόραμα / 317th day from 365 Panorama


16.02.2016 Τρίτη
Η σημερινή ημέρα χαρακτηρίζεται έντονα ύπουλη, το πρόγραμμα της προπόνησης ήταν έντονα ύπουλο. Διαλειμματική που στο χαρτί έμοιαζε χαλαρή και στην πράξη ήταν το αντίθετο. Έμοιαζε σαν ήσυχο ποταμάκι που όταν κάνεις την κίνηση να το διασχίσεις βιώνεις την πραγματική δύναμη που κρύβει.


Ωραία προπόνηση της οποίας η φαινομενική χαλαρότητα ανέβαζε τον πήχη της δυσκολίας όχι στο ψηλότερο επίπεδο, το ανέβαζε στο σταθερότερο επίπεδο. Βάζοντας μέσα στο παιχνίδι της προπόνησης με τον πιο εμφατικό τρόπο τον όρο της ποιότητας. 

Για να χρησιμοποιήσω όρους ομαδικού αθλήματος σε κρατούσε σε εγρήγορση επιπέδου ''μπάλας - παίχτη'', για να το πω εκλαϊκευμένα στην ''τσίτα''. Τότε που ο αμυντικός γίνεται δυο κομμάτια προσέχοντας ταυτόχρονα το ίδιο καλά και την ροή του παιχνιδιού και συγκεκριμένο παίχτη της αντίπαλης ομάδας.

Ίσως επηρεάστηκα από τις πολλές ομάδες ποδοσφαίρου που προπονούνται στο Αθλητικό Κέντρο Πανοράματος την ώρα της δικής μου προπόνησης, για αυτό σήμερα ήρθε παράδειγμα ομαδικού αθλήματος. 

Το σημερινό πρόγραμμα δεν άφηνε πολλά περιθώρια για σκέψεις. 

Απλά αναρωτιέμαι τι άνθρωποι είμαστε οι εμείς οι γονείς; Σκέψη που 'ρθε παρατηρώντας άλλους γονείς κατά την διάρκεια της προπόνησης των παιδιών τους. Ταυτόχρονα προσπαθώ να δω τον εαυτό μου, πως σκέφτεται, τι σκέφτεται, αν παρεμβαίνει, πως παρεμβαίνει στην σχέση του γιου μου με το άθλημα και την προπόνηση που κάνει.

''Ευτυχώς'' που το σημερινό πρόγραμμα δεν άφηνε πολλά περιθώρια για σκέψεις, φανταστείτε να άφηνε κιόλας...

Ύπουλο πρόγραμμα το ανέφερα απ' την αρχή, ύπουλο πρόγραμμα κύριε προπονητά Δημήτρη Κασίμη, ύπουλο και πολυεπίπεδο.


~~~~~~~~~~

16.02.2016Tuesday 
The current day can be described as intensely sneaky, the training progamme was intensely sneaky. Interval training, which on the paper looked relaxed and in practice was the opposite. It looked like a quiet stream but when you make a movement to cross it you experience the real strength it hides.

Nice training session, the apparent relaxation of which raised the bar of difficulty not at the highest level, it raised it at the most steady level. Putting inside the training game in the most emphatic way the term of quality.

To use terms of a team sport it was keeping you on an alert level of "ball-player", to say it people's way "edgy". When the defensive player turns into two pieces paying attention as well at the same time to the flow of the match and to a specific player of the opponent team.

I may have been influenced by the lots of football teams that train in the Panorama Sports Center during my own training session, that's why an example of a team sport came today.

The programme today didn't leave a lot of margin for thoughts.

I'm just wondering what kind of people we-parents are; a thought that came observing other parents during their children's training session. At the same time I'm trying to see myself, the way he thinks, what he thinks of, if he intervenes, how he intervenes in my son's relationship with the sport and the training he does.

Luckily the programme today didn't leave a lot of margin for thoughts, imagine if it left.. 

Sneaky program, I've mentioned it in the beginning, sneaky programme Mr trainer Dimitris Kasimis, sneaky and multilevel.

Δεν υπάρχουν σχόλια: