Σάββατο 13 Φεβρουαρίου 2016

314η μέρα από 365 / 314th day from 365


13.02.2016 Σάββατο
Ένα πεντάωρο ταξίδι σε Νάουσα και Βέροια δίχως ίχνος βροχής και μετά μια ώρα τρέξιμο σχεδόν στον απόλυτο κατακλυσμό. Τόσες σκέψεις και συναισθήματα όσες κι οι σταγόνες με τις μεγάλες φουσκάλες κατά την επαφή τους στην επιφάνεια του νερού. Η φωτογραφία που συνοδεύει το σημερινό άθλια για χάρη της προστασίας του κινητού απ' την δυνατή βροχή.

Το προσχέδιο του σημερινού report ήρθε στο μεσημεριανό φαγητό, στα Goody’s στη Βέροια (δεν με νοιάζει η διαφήμιση, τα συναισθήματα δεν αξίζουν, είναι ανεκτίμητα). Τρώγαμε όλη η οικογένεια κι ήρθε η σκέψη, η μνήμη απ’ τα εφηβικά χρόνια. 

Στον ίδιο χώρο, στο ίδιο μαγαζί, με διαφορετική διαρρύθμιση, πιο φλατ, πιο τέλη ’80 αρχές ’90, με πορτοκαλί χρώματα σχεδόν παντού. Βόλτες πάνω κάτω, απ’ την Ελιά μέχρι λίγο πιο πάνω απ’ το Goody’s. Club σάντουιτς και τότε και σήμερα, δεν θυμάμαι αν άλλαξε το club, εγώ έχω αλλάξει.

Αυτά και άλλα σκεφτόμουν τρέχοντας και τσαλαβουτώντας στις λίμνες της βάσης. Είναι ωραίο να τρέχεις στην βροχή κυρίως όμως έξω στο βουνό. Στην βάση που όριζε σήμερα το πρόγραμμα ήταν λίγο μονότονα επικίνδυνα για τραυματισμό, δεν είχα πολλά περιθώρια αποφυγής των σημείων που κολλούσα ή γλιστρούσα. 

Οι σκέψεις μάλλον φρόντιζαν και πατούσα γερά στο γλιστερό τερέν, οι χοντρές σταγόνες φρόντιζαν και καθάριζαν ίχνη βάρους που ίσως υπήρχαν απ’ τις ίδιες αυτές τις σκέψεις.

Ακριβώς έτσι είναι, όλα για κάποιο λόγο γίνονται ή δεν γίνονται. Το ανέφερα νομίζω λίγες μέρες πριν.


~~~~~~~~~~ 
13.02.2016 Saturday 
A five-hour trip to Naousa and Veria without any trace of rain and then an hour running almost in an absolute flood. As many thoughts and emotions as the raindrops with the big bubbles on their touching the water surface. The photo accompanying the current report is terrible in favour of the security of my mobile phone from the heavy rain.

The draft of the current report came during lunch, at Goody's in Veria ( I don't care for the advertisement, emotions are not worth, they are priceless). We-all the family were eating and there came the thought, the memory from the teen years.

At the same place, the same shop, with different layout, more flat, late 80s early 90s, with orange colours almost everywhere. Walks up and down from Elia to Goody's and a little further. Club sandwich both then and now, I can't remember if the club has changed, I have changed.

I was thinking of these and of other things while running and splashing in the ponds of the base ground. It's nice to run in the rain but especially out on the mountain. On the base ground, which was scheduled today, it was a little monotonous and dangerous for injury; I didn't have many margins to avoid the points where I was being stuck or I was slipping.

The thoughts probably took care and I was stepping sturdily on the slippery terrain, the thick raindrops took care and were cleaning the traces of burden that may have existed because of these same thoughts.

It's exactly so, everything happens or doesn't happen for some reason. I think I've mentioned it few days ago.

Δεν υπάρχουν σχόλια: