Παρασκευή 12 Φεβρουαρίου 2016

313η μέρα από 365 / 313th day from 365


12.02.2016 Παρασκευή

Κλείσιμο εβδομάδας με ψιλόβροχο, αεράκι και θερμοκρασία που δεν ταιριάζει στην εποχή, με Μεγάλη εβδομάδα έμοιαζε σήμερα ο καιρός, όλη την μέρα.

Τα πόδια βαριά και η σκέψη κάπου χαμένη. Τριγύρναγε σε διάφορα όπως εγώ γύρω απ' την βάση. Σκέψεις ολόκληρης της βδομάδας μαζί μου, συντροφιά παράξενη, ακαθόριστη, σαν αξιολόγηση και τακτοποίηση μαζί.

Στο 15λεπτο άλλαξα φορά στο τρέξιμο μου, σαν να 'θέλα να μοιράσω στα ίσια την τακτοποίηση, να την στρώσω κάτω καλά, σαν σιδερωμένο ρούχο.

Τελευταία έχει έρθει μια σκέψη για τον πόνο και τους τρόπους που διοχετεύεται, συγκεκριμένα για τους πιο εύκολους και λιγότερο ουσιαστικούς και λειτουργικούς που προσφέρουν στο σύνολο, στους πολλούς.

Δεν είναι για σήμερα όμως, 

Γι' αυτό ας μείνουμε στην μουντάδα των χρωμάτων της σημερινής φωτογραφίας που με θετική διάθεση εκπέμπουν ζεστασιά.


~~~~~~~~~~


12.02.2016 Friday 
End of week with drizzle, breeze and temperature that doesn't fit the season; the weather today looked like Holy Week, all day long.

The feet were heavy and the thought somewhere lost. It was wandering around several things as I was wandering around the base ground. Thoughts of the entire week with me, strange company, undefined, like an evaluation and an arrangement at the same time.

After the first quarter I changed my running direction, as if I wanted to share the arrangement equally, to lay it down well, like ironed clothes.

Lately there has come a thought about pain and the ways it is chanelled, specifically for the easiest and less substantial and functional ones which offer to the total, to the majority of people.

This is not for today though.

That's why we'd better deal with the dimness of the colours of the current photo which emit warmth in a positive mood.

Δεν υπάρχουν σχόλια: