Τρίτη 19 Ιανουαρίου 2016

289η μέρα από 365 Φράγμα Ποταμού Αλιάκμονα / 289th day from 365 Dam Aliakmonas River


19.01.2016 Τρίτη

Μακριά απ' την βάση σήμερα, κατευθείαν στην καρδιά και στην ψυχή όμως. Στην γενέτειρα πόλη Βέροια βρέθηκα μαζί με το project. Έτρεξα σε μέρη αγαπημένα, μέρη που μεγάλωσα, μέρη που από παιδί έχω βρεθεί σε όλες τις φάσεις και καταστάσεις της ζωής μου.


Βρέθηκα στην Βέροια για τα μελλοντικά σχέδια του project κι η μέρα έκλεισε στο αγαπημένο Φράγμα του Αλιάκμονα, εκεί βγήκε η σημερινή προπόνηση. Το κρύο πολύ και οι σκέψεις από παντού, από πάντα, από μια ζωή.

Τι χρώμα έχουν οι αναμνήσεις; Τι σχήμα; Ποια είναι η μορφή τους; Ποιο είναι το άρωμά τους; Σίγουρα κάποιες είναι θολές, θολές μα βαθιά χαραγμένες, δεν ξέρω που μέσα μας, έξω μας....παντού, κάποιες για πάντα, σαν άλλο τατουάζ της ύπαρξής μας.

Οι αναμνήσεις δεν έχουν να κάνουν με την ηλικία, έχουν να κάνουν με την ζωή.

Το project γύρισε μια σελίδα, σε λίγες ημέρες θα υπάρξει ένα δελτίο τύπου που θα ενημερώνει για την συνέχεια. Απλή και ουσιαστική, τα απλά είναι και ουσιαστικά. Σκεφτείτε το τρέξιμο, πόσο απλό είναι πόσο ουσιαστικό μαζί.

Ανέφερα νωρίτερα για σκέψεις από παντού. Σκεφτόμουν σήμερα άλλα και άλλες φορές πως αν ο κόσμος έχει μια ευκαιρία να γίνει καλύτερος αυτή είναι στα χέρια των παιδιών, μόνο αν μεγαλώσουμε εμείς οι ενήλικοι υγιή παιδιά μπορεί τα πράγματα να γίνουν καλύτερα στον κόσμο, στην κοινωνία, στην ζωή μας.

Τα υπόλοιπα όσον αφορά την πορεία και εξέλιξη του project σε λίγες ημέρες με ένα δελτίο τύπου.~~~~~~~~~~

19.01.2016 Tuesday 
Far from the base ground today, right in the heart and in the soul, though. I found myself with the project in Veria - my birth town. I ran in beloved places, places where I grew up, places where I've been in all the phases and situations of my life since I was a kid.

I found myself in Veria for the future plans of the project and the day ended at my favourite Dam of Aliakmonas, where the training session was carried out today. The cold was much and the thoughts from everywhere, from always, from a lifetime.

What colour do the memories have? What shape? Which is their form? Which is their perfume? For sure some are dim, dim but deeply inscribed, I don't know where inside us, outside us...everywhere, some for always, like another tattoo of our existence.

Memories don't have to do with age, they have to do with life.

The project turned a page, in a few days there will be a press release informing about the continuity. Simple and substantial, the simple are substantial. Think of running, how simple and how substantial it is at the same time.

I referred earlier to thoughts from everywhere. I was considering today, as well as some other times, that if the world has a chance to become better, this (chance) is in the children's hands, only if we-adults raise healthy children can the things be better in the world, in society, in our life.

The rest concerning the route and the progress of the project in a few days with a press release.


Δεν υπάρχουν σχόλια: