Παρασκευή 8 Ιανουαρίου 2016

278η μέρα από 365 Πανόραμα / 278th day from 365 Panorama


08.01.2016 Παρασκευή
Μαγικό τρέξιμο, μαγική διαδρομή. Από καιρό ήθελα να συνδέσω τον αγροτικό δρόμο με τα μαντριά και τα μελίσσια πηγαίνοντας απ' το Πανόραμα για Κισσό ή Φράγμα Θέρμης με τον δρόμο που βγάζει στα Πλατανάκια και μετά συνεχίζει στον εγκαταλελειμμένο ασφαλτόδρομο για Κισσό. Βγήκε σήμερα κι ήταν ιδιαίτερα ωραία, στην επιστροφή έτρεξα ουσιαστικά μέσα απ' το ρέμα περνώντας απ' τα Πλατανάκια και χάθηκα για λίγο σε κάτι σαν μονοπάτι μέχρι να βγω ξανά στο δρόμο για Πανόραμα.

Δεν ξέρω τι ήταν πιο όμορφο. Η διαδρομή, η νέα ανακάλυψη ή η σύνδεση που από καιρό είχα στο νου μου. Όλα σκέφτομαι, φέρνοντας μικρές - μικρές στιγμές απ' τη 278η συνεχόμενη ημέρα του project.

Οι συνδέσεις, ''οι άλλες, οι μέσα'', τόσα έχω αναφέρει σε προηγούμενα reports, οι συνδέσεις που τόσο έχω υποφέρει, οι συνδέσεις που τόσα λυτρωτικά και απρόσμενα φέρνουν με τον ερχομό τους, οι συνδέσεις που πάντα θα γίνονται αρκεί να το επιτρέπουμε, αρκεί να μην φοβόμαστε, αυτός είναι ο ρόλος τους, έχουν διαδικασία, έχουν πορεία, έχουν ουσία. 

Έχουν εμάς και εμείς αυτές, δεν πρέπει να χάνουμε αυτό το μεταξύ.

Τα χρώματα σήμερα ήταν σαν να 'χαν προορισμό να 'ναι στο πιο έντονο που διαθέτουν, φιλτραρισμένα απ' το κρύο, φιλτραρισμένα απ' τον χθεσινό αέρα που συντρόφευε σκληρά, σήμερα βλέπαμε το αποτέλεσμα του.

Είχα πολύ καιρό να μπω σε καινούργια διαδρομή κι αυτό είναι ιδιαίτερα ανανεωτικό, τονίζεται αλλιώς η μέρα, αλλιώς η αίσθηση, αλλιώς το όλο, ενώ προστίθεται στην φαρέτρα των διαδρομών ακόμα μια καινούργια.

Γλυκό απόγευμα Παρασκευής που δεν μοιάζει με Παρασκευή, που τελειώσαν οι γιορτές και δεν τελειώνουν, ενώ τα πράγματα μπαίνουν σε μια σειρά σε μια τάξη, σαν τις κυψέλες της φωτογραφίας με μια ευχή, να 'χουμε μελένια παραγωγή σ' ότι έρχεται. ~~~~~~~~~~


08.01.2016 Friday 
Magic running , magic route. I've wanted for a long time to connect the country road with the corrals and the hives, going from Panorama to Kissos or Thermi's dam, with the road leading to Platanakia and then continues on the abandoned asphalt road to Kissos. It was carried out today and it was very well, during the return I practically ran through the stream passing by Platanakia and was lost for a while in something like a path, till I could get again on the way to Panorama.

I don't know what was more beautiful. The route, the new discovery or the connection I had in mind for a long time. Everything I consider, bringing to mind small moments of the 278th consecutive day of the project.

The connections, "the other, the inside ones", so many things I've referred to on previous reports, the connections that I've suffered so much from, the connections which bring so many releasing and unexpected , the connections which will always happen if only we allow it, if only we are not afraid, this is their role, they have process, they have route, they have substance.

They have us and we have them, we mustn't lose this between.

The colours today were as if they had as a destination to be in the most intense they can get at, filtered through the cold, filtered through the wind yesterday which accompanied hard, today we were able to see its result.

I hadn't entered a new route for a long time and this is very refreshing, the day is emphashised differently, the sense differently, the whole of it differently, while one more new route is added to the quiver of the routes.

Sweet Friday afternoon which doesn't look like Friday, when the holidays(celebrations) ended but aren't actually ending, while things are in sequence, in a correct order, like the beehives of the photo with a wish, to have honey production to whatever is coming.Δεν υπάρχουν σχόλια: