Πέμπτη 7 Ιανουαρίου 2016

277η μέρα από 365 Πανόραμα / 277th day from 365 Panorama


07.01.2016 Πέμπτη
Είναι πολύ παράξενο να έρχονται κατά την διάρκεια της ημέρας σκέψεις που άλλες φορές θα έκαναν την εμφάνισή τους στο τρέξιμο. Σκέφτομαι πως είναι για τότε, τότε που έρχονται όλα, κι ίσως προχωρήσει παρακάτω, λίγο πιο βαθιά. Κι ύστερα χάνεται.Και εγώ σήμερα χάθηκα σε σκέψεις που ούτε που θυμάμαι τώρα μπροστά στην λευκή οθόνη, χάθηκα με τα χρώματα, χάθηκα με τις αλλαγές του καιρού. Χοντρές σταγόνες βροχής, κι ύστερα λίγο μετά η σκιά απ' τον έντονο ήλιο δίπλα μου, μπροστά μου.Προσγειώθηκα όταν για πρώτη φορά μου όρμηξαν έξι ή επτά τσομπανόσκυλα μαζί, ευτυχώς βρήκα ένα μεγάλο ξύλο και αμύνθηκα. Τις περισσότερες φορές με το ξύλο στα χέρια κάνουν πίσω τα σκυλιά.

Σε γενικές γραμμές ήσυχη μέρα τρεξίματος, ήσυχη μα γεμάτη, χρώματα, φως, νερό, ήχους και αισθήσεις. Αισθήσεις που εκπέμπουν και ρουφάν μαζί....ζωή.


~~~~~~~~~~

07.01.2016 Thursday
It's very strange when during the day come thoughts which other times would turn up while running. I consider they are for that time, when everything comes, and it may go ahead more, a little deeper. And then it's lost.

Today I was also lost in thoughts that I can't even recall now in front of the white screen, I was lost with the colours, I was lost with the changes of the weather. Thick rain drops and then, a little later, the shadow of the intense sun next to me, in front of me.

I came down to earth when for the first time six or seven sheepdogs went for me altogether, luckily I found a big wooden stick and defended myself. Most of the times with the wooden stick in hands dogs retreat.

Overall a calm day of running, calm but full, of colours, light, water, sounds and senses. Senses that both emit and suck...life.Δεν υπάρχουν σχόλια: