Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2015

261η μέρα από 365 / 261th day from 365


22.12.2015 Τρίτη

Είναι μέρες που σπάω το κεφάλι μου να βρω θέμα για φωτογράφιση κι ας είναι δίπλα το πιο ουσιαστικό διαθέσιμο. Είναι και κάποιες άλλες σαν την σημερινή που δεν προλάβαινα να τρέχω,τεράστιος φωτογραφικός πλούτος στην σημερινή 261η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος.

Κινήθηκα σε αγροτικούς δρόμους στο Πανόραμα προς Κισσό και φράγμα Θέρμης.

Δεν ξέρω αν ήταν η ώρα, τα χρώματα, η καθαρή ατμόσφαιρα, ή η διάθεσή μου, όμως όταν φτάσω στην επιλογή για το σημερινό φωτογραφικό θέμα που θα συνοδεύσει το report θα δυσκολευτώ. Μπορεί και όχι πάντα υπάρχει η αντίθετη πλευρά σε όλα.

Πολλές φορές τα πράγματα έρχονται χωρίς να τα περιμένουμε, κι όχι μόνο αυτό, είναι και πολλά και με ποιότητα. Άλλες φορές πάλι τα πράγματα έχουν ακριβώς αντίθετη πορεία, στάση και τάση. Ποτέ δεν θα μάθουμε από τι καθορίζονται, ίσως να 'ναι καλύτερα έτσι. Υπάρχει μια μαγεία, μια ενέργεια άγνωστη μα υπαρκτή.

Μια ενέργεια που μπλοκάρει ή ξεμπλοκάρει τα πράγματα. Μια ενέργεια που ίσως είναι στην απέναντι πλευρά από εσένα και μπορεί να έρθει ή απλά να φύγει αφού σ' έχει ελέγξει πρώτα. Όπως το τετράποδο της φωτογραφίας που δίχως να δείξει κάτι με παρατήρησε κι έφυγε.


~~~~~~~~~~

21.12.2015 Thuesday 
There are days when I brainstorm to find a subject for photo even if the most essential is available next to me. Whereas there are some other days like today, that I didn't have time to run, huge abundance of photos during the current 261st consecutive day of running.

I ran on country roads at Panorama to Kissos and to the dam of Thermi.

I don't know if it had to do with the hour, the colours, the clear atmosphere, or with my mood, but when I get at the choice for today's photo subject which will accompany the report I will face difficulty. May be not always there is the opposite side to everything.

Many times things come without our waiting for them, and not only this, they are both plenty and of quality. Other times things have exactly the opposite route, attitude and tendency. We'll never learn from what they're specified, perhaps it's better this way. There is a magic, an energy unknown but existing.

An energy that blocks or unblocks things. An energy which is probably on the opposite side from yours and it may come or just go after it had already checked you. Like the quadruped of the photo which -without showing something- observed me and left.

Δεν υπάρχουν σχόλια: