Σάββατο 28 Νοεμβρίου 2015

237η μέρα από 365 / 237th day from 365


28.11.2015 Σάββατο

Σήμερα ένοιωσα σαν άλλο σαλιγκάρι που βγαίνει μετά την βροχή, στην δική μου περίπτωση σαν σαλιγκάρι που βγήκε με έντονο ήλιο, φως και αρκετά νωρίς. Οι καθημερινές συνθήκες και υποχρεώσεις επιτρέπουν τις δρομικές εξόδους είτε αργά το βράδυ, είτε μεσημέρι προς απόγευμα. Έτσι σήμερα ένοιωθα πολύ παράξενα που έτρεχα 10:00 το πρωί.

Σκεφτόμουν πως τελευταία τρέχω με μουσική, έτσι μου 'χουν λείψει οι υπόλοιποι φυσικοί ήχοι που απολαμβάνω τρέχοντας. Σήμερα ήταν μια καλή ευκαιρία για απόλαυση και των ήχων και των χρωμάτων.

Σε γενικές δεν υπήρχαν πολλά περιθώρια για σκέψεις σήμερα λόγω της έντασης της προπόνησης.

Όμως, στο κλείσιμο και επιστρέφοντας για το σπίτι έπεσα πάνω στο θέμα της σημερινής φωτογραφίας. Βλέπεις τα άλογα και ηρεμείς με ένα είδος σεβασμού και υποτακτικότητας απέναντί τους, ο φυσικός γεμάτος υγεία όγκος και η σιγουριά που βγάζουν συνηγορούν σ' αυτό.

Τι πιο γλυκά γήινο για να τελειώσει μια ημέρα τρεξίματος.


~~~~~~~~~~

28.11.2015 Saturday 
Today I felt like a snail coming out after the rain, in my case like a snail which came out under intensive sun, light and early enough. Daily conditions and liabilities allow the running escapes either late at night or noon to afternoon. So, today I was feeling very strangely running at 10:00 in the morning.

I was thinking about having been running with music lately, so I've been missing the rest natural sounds I enjoy while running. Today there was a good opportunity to enjoy the sounds and the colours. 

Overall there weren't a lot of margins for thoughts today, due to the tension of the training session.

However, in the end and while returning home, I ran into the subject of the current photo. You look at the horses and you get calm with a kind of respect and submissiveness towards them, the natural -full of health- bulk and the confidence they reflect stand for this.

What more sweetly earthy as an end of a day of running!

Δεν υπάρχουν σχόλια: