Δευτέρα 31 Αυγούστου 2015

148η μέρα από 365 / 148th day from 365


31.08.2015 Δευτέρα
Πικρό, γλυκό, δύσκολο αλλά κι ωραίο. Πρώτη ημέρα στη δουλειά μετά την άδεια έτσι είναι. ''Τρως'' πίκρα, μετά σκέφτεσαι πόσα έχεις να κάνεις, ύστερα σκέφτεσαι πως είσαι τυχερός που έχεις τουλάχιστον δουλειά τις μέρες με την απίστευτη κρίση που ζούμε.

Ακριβώς έτσι ένοιωσα καθώς έτρεχα σήμερα στην βάση. Πιεστικό το πρόγραμμα στη σημερινή ημέρα τρεξίματος όμως με όλα τα χαρακτηριστικά της πρώτης ημέρας στην δουλειά που προανέφερα. 

''Τρως'' πίκρα όταν ξεκινάς 1000 ή 2000 μέτρα, όμως λες είμαι καλά, είμαι υγιής και το κάνω, έχω να κάνω κι άλλα κι είμαι τυχερός που μπορώ, τώρα σήμερα και κάνω πράξη το απλό τρέξιμο.

Απλές σκέψεις στην αρχή της εβδομάδας και δεν ωραιοποιώ τα πράγματα. Κάθε μέρα ψάχνω να βρω και να ορίσω το θετικό. Γιατί υπάρχουν πολλά αρνητικά και δύσκολα στην καθημερινότητα. 

Το τρέξιμο όμως δίνει ενέργεια, δίνει ζωή και το project αυτό θέλει να δείξει, είναι σαν άσκηση διάτασης στην βαριά πολλές φορές καθημερινότητα.


~~~~~~~~~~

31.08.2015 Monday 
It is bitter, sweet, hard and nice at the same time. This is the first day at work after my vacation. First you feel awful, and then you think all those that you have to do, then that you are lucky that you have at least a job inside this period of crisis that we live in.

This was exactly how i feel while i was running around the base ground. It was a pressing training program, like the first day at work.

When you start running for the first 1000 or 2000 meters you feel awful, then you say i am ok, i am healthy and i can do it, i can do many more and i am lucky that i can manage my activities. It is possible for me to run this day as well. 

Those were my simple thoughts at the beginning of my week. I don't really have the need to prettify the situation. Every day i am looking for something positive concerning the negative and difficult circumstances in our everyday life.

Nevertheless, running gives energy and life. This is the deeper meaning of this project. It is like stretching exercise through the difficult days that we live in.

Δεν υπάρχουν σχόλια: