Πέμπτη 25 Ιουνίου 2015

81η μέρα από 365 Πανόραμα / 81th day from 365 Panorama


25.06.2015 Πέμπτη
Η απόφαση πάρθηκε σήμερα. Μέχρι το μεθεπόμενο Σάββατο ο περισσότερος χρόνος σε τρέξιμο θα 'ναι 20'. Απ' την μια μεριά είναι ο OMT που έρχεται, απ' άλλη ο αχίλλειος τένοντας που ανέφερα προχθές και δηλώνει πολύ έντονα τελευταία την παρουσία του.Κινήθηκα σε δρόμους μέσα στο Πανόραμα, μοναδική σκέψη ήταν η προσπάθεια διατήρησης συγκεκριμένου σταθερού ρυθμού και ο τρόπος που πατούσα το πέλμα στο έδαφος. Το αποτέλεσμα τελειώνοντας ήταν θετικό.Αυτή η εμβάθυνση μου θύμισε την διαδικασία που μπαίνω άλλες φορές κατά την διάρκεια της άσκησης σε θέματα που μ' απασχολούν. 
Εγώ κι σκιά μου, εγώ και 'γω. 

Τίποτα λιγότερο, τίποτα περισσότερο, σκέψεις σε διαδικασία τακτοποίησης, σκέψεις σε κίνηση τάξης. 


~~~~~~~~~~

25.06.2015 Thursday
I made a decision today. Until next Saturday I will run for 20 minutes the most. It is because the big race is coming (OMT) and on the other hand of this pain to my Achilles tendon that i mentioned before and becomes worst. I moved through the roads in Panorama and i was thinking to have a steady pace and to take care of the way i step to the ground. The result satisfied me.

This deepening procedure reminded me the way that during exercise i have thoughts about issues that concern me.

It is me and my shadow. Me and me.

Nothing less, nothing more. Thoughts that i am trying to arrange. My thoughts in movement.

Δεν υπάρχουν σχόλια: