Παρασκευή 19 Ιουνίου 2015

75η μέρα από 365 / 75th day from 365


19.06.2015 Παρασκευή

Τελευταία πολλοί όταν μαθαίνουν για το project με ρωτάνε: Γιατί το κάνεις; Τι θέλεις να δείξεις; Γιατί γράφεις; Πως το κάνεις και προλαβαίνεις; Για να πω την αλήθεια μπλοκάρω με τις ερωτήσεις, μέσα μου είναι τόσο ξεκάθαρο, απλό και σύνθετο μαζί που δεν ξέρω τι να πω, τι να εξηγήσω. Νομίζω πως τα απλά αλλά και τα σύνθετα πράγματα φέρνουν ένα είδος μπλοκαρίσματος στην εξήγησή τους.


Γενικά παραπέμπω στις οριζόντιες κατηγορίες του www.running.gr, είτε στο info, είτε στο info plus - όλες οι σκέψεις. Εκεί όλο το εγχείρημα επεξηγείται με απλό τρόπο, περισσότερο και λιγότερο αναλυτικά.

Πραγματικά πάντως δεν ξέρω τι να πρωτοπώ από την μια, από την άλλη δεν μου φτάνει ένα απλό απλά τρέχω, αφήστε που δεν είναι εντελώς απλό. Ή αν προτιμάτε είναι τόσο απλό όσο η σημαντικότητα των διατάσεων. Το τρέξιμο έτσι λειτουργεί σαν διατάσεις στην καθημερινότητα μου.

Αυτό σκεφτόμουν και σήμερα που βγήκα για την 75η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος σχεδόν 23:30, έτσι αποφάσισα και το θέμα της σημερινής φωτογραφίας. Διατάσεις είναι το τρέξιμο, στην καθημερινότητα που καραδοκεί....στην φωτογραφία η Φαίδρα. 


~~~~~~~~~~

19.06.2015 Friday 
Many people, lately, when they learn about my project, they use to ask me the reasons i decided to do it. "Why are you doing this?" Why are you writing? Where do you find the time to do it? What would you like to show? 

To be honest i feel blocked when i have to answer to all these questions. The purpose is clearer inside me; it is simple and complicated at the same time. I really don't know what to answer, what explanation to give. Probably, the simple and complicated things are difficult to be explained. 

In general, i refer to the horizontal categories of www.running.gr, or to info, or to info plus-these are all my thoughts. The entire project is described there in a simple way, more or less analytically.

Actually, i don’t really know what to start saying. On the one hand, a simple "just run" is not enough for me (really it is not so simple).Or if you prefer it is so simple, as simple could be the meaning of stretching in running. Running works like stretching to my everyday life.

I was thinking all the above today, while i was running for the 75th continuous day, around 23.30 and after all i decided the theme of my photo . Stretching in my everyday life is running, to my life that lies in wait...to the photo is Phedra.

Δεν υπάρχουν σχόλια: