Δευτέρα 27 Απριλίου 2015

22η μέρα από 365 Πανόραμα / 22th day from 365 Panorama


27.04.2015
Σήμερα παρακολούθησα ένα ιδιαίτερα ενδιαφέρον σεμινάριο που διοργάνωσε η μη κερδοσκοπική – Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων ΑΡΣΙΣ, Το σεμινάριο είχε θέμα ''Παραβατικότητα των Ανηλίκων, παράγοντες κινδύνου - μέτρα πρόληψης και ένταξης.'' Ουσιαστικά ήταν η παρουσίαση έρευνας στο πλαίσιο της διακρατικής έρευνας MERLINO που συμμετείχε μέσω της ΑΡΣΙΣ η Ελλάδα μαζί με την Ιταλία, την Ισπανία, την Πορτογαλία, την Εσθονία και το Ηνωμένο Βασίλειο.Από τον Ιανουάριο του 2013, η ΑΡΣΙΣ συμμετέχει ως εταίρος στην υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πρόγραμμα MERLINO – Προς μια πολιτική πρόληψης της παραβατικότητας των ανηλίκων: ένας διακρατικός πειραματισμός σχετικά με την κοινωνική ένταξη και την προσαρμοστικότητα» - «Project MERLINO - Towards a juvenile delinquency prevention policy: a multi-state experiment on integration and efficacy».Βασικός στόχος της έρευνας ήταν να προσδιοριστούν οι παράγοντες κινδύνου (risk factors) που ωθούν τους νέους σε παραβατικές συμπεριφορές καθώς και οι προστατευτικοί παράγοντες (protective factors) που επιδρούν ανασταλτικά στην εμφάνισή της.

Όσοι βρεθήκαμε εκεί ακούσαμε σπουδαία πράγματα, άλλα τα γνωρίζαμε άλλα τα φανταζόμασταν, άλλα τα επιβεβαιώσαμε, σίγουρα μάθαμε, ενώ αυτό που έμεινε στο τέλος είναι το στοιχείο του προβληματισμού.

Σε κάποια παρουσίαση Εισαγγελέας Ανηλίκων ανέφερε κάτι πολύ σημαντικό. Όσοι γονείς φτάνουν στην Εισαγγελία λόγω παραβατικής συμπεριφοράς του παιδιού τους, ποτέ δεν παραδέχονται ότι έχουν ευθύνη οι ίδιοι. Πάντα φταίει κάποιος άλλος, κυρίως ο άλλος σύζυγος. Ποτέ ο εαυτός τους, τρομερή έλλειψη παρατήρησης του ίδιου του εαυτού.

Τώρα θα πείτε που κολλάει το τρέξιμο.

Τρέχοντας σήμερα το απόγευμα για 22η συνεχόμενη ημέρα σε κάποιες ανηφόρες στο Πανόραμα με κατεύθυνση προς Κισσό και Χορτιάτη, έγινε με αφορμή την τοποθέτηση της Εισαγγελέως μια σύνδεση.

Το τρέξιμο μου έχει δώσει και συνεχίζει να μου δίνει αυτό το αγαθό, την δυνατότητα παρατήρησης. Έχω χρόνο με τον εαυτό μου, πολλές φορές σε κατάσταση πίεσης, έχω χρόνο να σκεφτώ, να παρατηρώ τον εαυτό μου σε διάφορες καταστάσεις της ημέρας και της ζωής μου. Παρατηρώ πως κινούμε τρέχοντας, παρατηρώ πως κινούμε στην καθημερινότητά μου, πως αντιδρώ στα ερεθίσματα των άλλων. Παρατηρώ και αξιολογώ, αφήνω παράθυρα ανοιχτά για το ενδεχόμενο να μην είναι τα πράγματα όπως νομίζω. Δέχομαι την γνώμη του άλλου κι ας μην συμφωνώ πάντα ή απόλυτα.

Σκέφτομαι και κλείνω μ' αυτό.

Η διαδικασία της άσκησης με το τρέξιμο είναι μια διαδικασία σμίλευσης πραγμάτων που κουβαλάμε και χρειάζονταν είτε να τα γνωρίσουμε, είτε να τα διαφοροποιήσουμε.


~~~~~~~~~~

27.04.2015
Today, i attended a very interesting day conference that was organized by "Arsis", a non-profit non-governmental organization for supporting youth. The main theme of the seminar was "Juvenile delinquency, risk factors- prevention measures and integration". They actually presented the research that is calling "Merlino” and took place in different countries, in Greece, Italy, Spain, Portugal, Estonia and Great Britain. 

Since January 2013, "Arsis" participates as a partner to this European Program that is calling " - «Project MERLINO - Towards a juvenile delinquency prevention policy: a multi-state experiment on integration and efficacy».

Basic goal of the research was the identification of risk factors that push young people in delinquent behavior, as well as defining the protective factors that prevent them.

Those who were there today, we had the opportunity to hear the important results from this research. Some of them were already known, some confirmed and many were new information for me. I was really in great consideration. 

When the Juvenile Public Prosecutor presented her topic, mentioned something really important. She often meets the parents of young people in delinquent behavior. They never admit their responsibility; instead they often blame the others, especially their husband, or wife. They never looked at their self, they have lack of self-knowledge

And what about running...where is the link up?

Today was the 22nd day of this project. While i was running up to hills from Panorama, to Kissos and Hortiati, i was thinking the day conference and especially the comment that the Juvenile Public Prosecutor made about self- awareness. 

I felt really lucky, because running gave me this opportunity to notice myself and gain awareness. I have time to be with myself, to think, to observe the way i react in my everyday life, especially when i feel pressed. I watch the way i move while running, the way i handle my everyday difficulties, the way i react to the stimuli of people around me. I observe and evaluate, i leave "open windows" and i check up if things are different from the way I think about. I accept the different opinions although i might disagree. 

The procedure of activity, running in this case, is a nice way to sculpt ourselves, to gain self-awareness, to know better some parts of ours, to accept or change them.


Δεν υπάρχουν σχόλια: