Σάββατο 1 Απριλίου 2017

running365 η συνέχεια 727 / running365 keep going 727


01.04.2017 Σάββατο


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: