Παρασκευή 31 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 726 / running365 keep going 726


31.03.2017 Παρασκευή


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: