Σάββατο 11 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 706 / running365 keep going 706


11.03.2017 Σάββατο


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: