Παρασκευή 10 Μαρτίου 2017

running365 η συνέχεια 705 / running365 keep going 705


10.03.2017 Παρασκευή 


 Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: