Δευτέρα 30 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 666 Πέριξ Καυτανζογλείου Σαράντα Εκκλησιές / running365 keep going 666 Round Kaftanzoglio Saranta Ekklisies


30.01.2017 Δευτέρα


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: