Κυριακή 29 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 665 Σέιχ Σου - Δάσος Κουρί / running365 keep going 665 Seich Sou - Kouri Forest


29.01.2017 Κυριακή 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: