Τετάρτη 25 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 661 Πέριξ Καυτανζογλείου Σαράντα Εκκλησιές / running365 keep going 661 Round Kaftanzoglio Saranta Ekklisies


25.01.2017 Τετάρτη
  

Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: