Τρίτη 24 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 660 / running365 keep going 660


24.01.2017 Τρίτη


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016

 ~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: