Σάββατο 21 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 657 / running365 keep going 657


21.01.2017 Σάββατο 


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

 ~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: