Παρασκευή 20 Ιανουαρίου 2017

running365 η συνέχεια 656 Παραλία Θεσσαλονίκης / running365 keep going 656 Thessaloniki Beach


20.01.2017 Παρασκευή


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~ 

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: