Σάββατο 24 Δεκεμβρίου 2016

running365 η συνέχεια 629 Σέιχ Σου / running365 keep going 629 Seich Sou


24.12.2016 Σάββατο


Τελευταία γραπτή αναφορά την 555η συνεχόμενη ημέρα τρεξίματος στις 11.10.2016 

~~~~~~~~~~

 Last written report the 555th consecutive day of running on 11.10.2016

Δεν υπάρχουν σχόλια: